น้ำใจลูกเสือ / เดี๋ยวเดียว
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

€146,60
Regular price
Added to Cart! View cart or continue shopping.
ARTIST: รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
TITLE: น้ำใจลูกเสือ / เดี๋ยวเดียว
LABEL: ธิดา สมบัติ
CAT: PBSS–03
FORMAT: LP, Album
COUNTRY: Thailand
RELEASED: -

GENRE: Funk / Soul, Pop, Folk / World / Country
STYLES: Luk Krung

MEDIA: Near Mint (NM or M-)
SLEEVE: Near Mint (NM or M-)

TRACKLIST:
A1 น้ำใจลูกเสือ
A2 ร่วมใจไมตรี
A3 เดี๋ยวเดียว
A4 มาสนุกกันหนา
A5 สามัคคี
B1 น้ำใจลูกเสือ
B2 ร่วมใจไมตรี
B3 เดี๋ยวเดียว
B4 โยทิง
B5 สามัคคี

COMMENTS: Archive copy EX/NM probably impossible to upgrade. Luk Krung Thai Exotica!

All product images shown are for illustration purposes only. The actual product may vary due to the condition of the current copy in stock.